Küsimuste sadu: Vallo Nuust Rakenduskõrgharidusest

Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor Vallo Nuust rääkis, millega Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu tegeleb ja miks on rakenduskõrghariduse populaarsus kasvanud.

LAE ALLA